Baropati

Organizmanın atmosferdeki basınç değişikliklerine karşı duyarlı olmasına bağlı olarak gelişen klinik sendrom.

Sağlık Terimlerinde Ara