Balgamda Mycobacterium Ttıberculosis Aranması

Lama yapılan balgam yaymasının uygun olarak boyan-masıyla akciğerde sürmekte olan verem hastalığı bulunup bulunmadığım kesin olarak ortaya koymayı sağlar.

Sağlık Terimlerinde Ara