Bağ

Bir ya da birden çok anatomik yapıyı bir arada tutma işlevini gören (örneğin iki kemik ucu), bir organın anatomik yerinde sabit kalmasını sağlayan lifsi bağdoku yapısındaki şeritlere verilen ad.

Sağlık Terimlerinde Ara