Bac (Bakteriyel Yapay Kromozom)

DNA parçacıklarını kopyalamakta kullanılan ve bir cins bakteride bulunan bir madde.

Sağlık Terimlerinde Ara