B Hücreleri

B lerıfositleri de denir. Kemik iliğinde oluşan antikor yapıcı akyuvarlar.

Sağlık Terimlerinde Ara