Azotüri

İdrarda protein kaynaklı olmayan azot düzeyi.

Sağlık Terimlerinde Ara