Azotemi

Kanda protein kaynaklı olmayan azot mİktannı belirten ve artık pek kullanılmayan terim (bak. üre).

Sağlık Terimlerinde Ara