Ayak Başparmağı (Hallus)

Ayağın ilk parmağına (ya da büyükparmağına) verilen ad.

Sağlık Terimlerinde Ara