Atipi

Bir hücrenin boyutları, boyanma durumu, çekirdek biçimi ve çekirdek-sitoplazma oranı gibi fiziksel özellikle-rnin değişerek benzer normal hücrelerden farklılaşması.

Sağlık Terimlerinde Ara