Atım

Tek bir hücrenin, bir organın ya da bütün vücudun metabolizma ürünlerinin (katabolitler) atılması.

Sağlık Terimlerinde Ara