Atetoz

Beyin yapılarının doğumsal ya da edinilmiş lezyonlan-na bağlı nörolojik hastalık

Sağlık Terimlerinde Ara