Aterom

Atardamar duvarının İç yüzeyini döşeyen endotelin altında lipit birikmesiyle oluşan patolojik değişiklik.

Sağlık Terimlerinde Ara