Astenospenni

Spermlerin az ve yavaş hareketli olması, Astenospermi erkekte kısırlığın başlıca nedenlerinden biridir.

Sağlık Terimlerinde Ara