Astenopati

Organizmanın bedensel ya da ruhsal bir ya da daha çok işlevinin zayıflaması.

Sağlık Terimlerinde Ara