Asteni

Aşın Ölçüde güçten düşme.

Sağlık Terimlerinde Ara