Ast

glütamik oksalasetik transaminaz.

Sağlık Terimlerinde Ara