Aspermi

Sperm üretiminin bulunmaması ya da sperm çıkanla-manıası.

Sağlık Terimlerinde Ara