Aspergillus

Küf mantarı cinsi. Bu mikroskopik yapıdaki mantarlar normal koşullarda hastalık etkeni değildir.

Sağlık Terimlerinde Ara