Askaris

Memelilerin asalak solucanları. İnsandaki türü Ascaris lumbricoides adını alır.

Sağlık Terimlerinde Ara