Asistoli

Sistollerin yani kalbin ritmik kasılmalarının durması.

Sağlık Terimlerinde Ara