Asepsi

Mikrop bulaşmasının bütünüyle önlendiği koşul. Cerrahi girişim uygulanan alanda ya da cerrahi aletlerde asepsiden söz edilir.

Sağlık Terimlerinde Ara