Aşağılık Kompleksi

Kendini başkalarından ya da idealindekinden aşağı görmeye bağlı olarak acı duyma; bu duygunun anormal boyutlara varması ya da psikopatik tepkilere yol açması.

Sağlık Terimlerinde Ara