Artrostomi**

Eklemi kesip açma ameliyatı

Sağlık Terimlerinde Ara