Arsenik Zehirlenmesi

Arsenik elementi ve türevlerinin vücut dokuları üzerinde zararlı etkilere yol açması.

Sağlık Terimlerinde Ara