Arkipallium

Evrimsel olarak beyin kabuğunun (korteks) en eski bölümü.

Sağlık Terimlerinde Ara