Arketip

Psikiyatr ve psikanalist C. G. Jung'un geliştirdiği kavram.

Sağlık Terimlerinde Ara