Areola

Meme başı etrafındaki renkli halka.

Sağlık Terimlerinde Ara