Apsent Zehirlenmesi

Pelinotundan (Artemisia absinthiutri) yapılan içkilerin yol açtığı kronik zehirlenme.

Sağlık Terimlerinde Ara