Apraksi

Hareketleri etkileyen herhangi bir felç, duyusal ya da zihinsel bir eksiklik olmadığı halde belli bir amaca yönelik düzenli bir hareketin, yani bir eylemi oluşturan hareketler bütününün yerine getirilmemesi.

Sağlık Terimlerinde Ara