Apofİz

Kemiklerden, bazen basit bir kabartı ya da tümsek bazen de bir uzantı biçimde çıkan yapı.

Sağlık Terimlerinde Ara