Apandektomi

Körbağırsak apandisinin cerrahi girişim ile çıkarılması.

Sağlık Terimlerinde Ara