Aortografi

iyotlu bir kontrast madde (yüksek iyot konsantrasyonlu organik bileşikler) verilerek aortun radyografik incelenmesi.

Sağlık Terimlerinde Ara