Aort Koarktasyonu

Aortonun bir segmentinin doğuştan darlığı veya obliterasyonu

Sağlık Terimlerinde Ara