Anuıiyoskopi

Dölütün ve amniyon sıvısının incelenmesi için geliştirilmiş bir tanı yöntemi.

Sağlık Terimlerinde Ara