Antrakoz

Kömür parçacıklarının birikmesine bağlı olarak, bir dokunun siyahımsı renk almasıyla ayırt edilen patolojik durum.

Sağlık Terimlerinde Ara