Antitrombin Iıı

Kanda bulunan pıhtılaşma Önleyici protein.

Sağlık Terimlerinde Ara