Antıstreptokınaz Tıtresı

Üst solunum yolu enfeksiyonlanndan ve romatizmal hastalıktan sorumlu olan A grubu beta hemolitik strep-tokoklann ürettiği enzimatik toksine (streptokinaz) karşı oluşan antikorlann kandaki düzeyi.

Sağlık Terimlerinde Ara