Antistafİlotoksin Fitresi

Stafilokoklann ürettiği toksinlere (stafilolizin) karşı oluşan antikorların kandaki düzeyi.

Sağlık Terimlerinde Ara