Antiperistals

Sindirim kanalında normal yönün tersinde olan kasılma dalgası.

Sağlık Terimlerinde Ara