Antinükleer Antikorlar

Üretildikleri organizma hücrelerinin çekirdeklerine karşı tepki gösteren özantikorlar.Lupus ve skleroderma gibi bağ dokusu hastalıklarında hastaların kanında sıklıkla bulunan antikorlar. Vücuttaki dokulara zarar verebilirler.

Arterit: Arterlerin (atardamarların) inflamasyonu (iltihaplanması), örneğin, poliarteritis nodosa

Sağlık Terimlerinde Ara