Antiheınofilik A Faktörü

Kanın pıhtılaşma sürecine katılan özetken.

Sağlık Terimlerinde Ara