Antidifiretik Hormon

Hipotalamusun ürettiği bir hormon. Metabolik faaliyetler sonucunda oluşan alkolleri, keton ve aldehit gruplarına çeviren enzimlerden birisi.

Sağlık Terimlerinde Ara