Antibiyogram

Belirli bir enfeksiyonda enfeksiyon etkeninin duyarlı olduğu ilacın saptanması amacıyla uygulanan laboratu-var yöntemi.

Sağlık Terimlerinde Ara