Anti-Dna Antikorlar

Üretildikleri organizmanın hücresel DNA'sına karşı tepki gösteren öz antikorlar.

Sağlık Terimlerinde Ara