Ansa

Anatomide akla bir ırmağın yay biçimindeki kıvrımlarını getiren oluşumlar için kullanılan genel terim (inceba-ğırsak kulpları ve kandamar yaylan, böbrek borucukla-nnın Henle kulpu vb).

Sağlık Terimlerinde Ara