Anoksi

Hücrelerde oksijen eksikliğine bağlı patolojik durum

Sağlık Terimlerinde Ara