Anjiyospaznt

Bir ya da birkaç atardamar duvanndaki düz kaslann uzun süreli kasılmasıyla kan akımının azalması ve yeterince beslenemeyen dokularda bozukluklara yol açması.

Sağlık Terimlerinde Ara