Anjiyosarkom

Kan damarlarının endotel hücrelerinden kaynaklanan kötü huylu tümör.

Sağlık Terimlerinde Ara