Anjiyopati

Atardamar, toplardamar, kılcaldamar ya da lenf damarlarındaki herhangi bir hastalık durumunu belirten genel terim.

Sağlık Terimlerinde Ara