Androstenedion

Androjenler grubundan bir hormon(bak. androjen hormonlar).

Sağlık Terimlerinde Ara